top of page
로고 블랙.png
연석산 포스터.jpg

2023년 연석산미술관레지던스 & 호랑가시나무 창작소 레지던스 교류전

<州(주) : INSIDE FOREST>

전시기간 : 2023.10.26(목) - 11. 02(목)

​전시장소 : 호랑가시나무 아트폴리곤

작가 : 김형숙, 김화정, 박영선, 아롱다롱, 최은우 / 김승택, 조은솔, 서영실, Anja Paternoster, Danilo Bastione

 

IMG_2582.jpg

<州(주) : INSIDE FOREST>

2023.10.26~11.02

IMG_2572.jpg
IMG_2573.jpg
IMG_2575.jpg
IMG_2589.jpg
IMG_2592.jpg
IMG_2616.jpg
IMG_2596.jpg
IMG_2597.jpg
IMG_2601.jpg
IMG_2604.jpg
bottom of page